Politica de confidențialitate
(informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal)

Website-ul stelamanda.com se angajează să respecte confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră. Din acest motiv vă facem cunoscute principiile în acord cu care prelucrăm, dacă este cazul, datele personale pe care le colectăm atunci când vizitați acest website sau când ne contactați pentru a solicita informații.

Scopul website-ului.
   Website-ul www.stelamanda.com prezintă informații generale despre serviciile oferite de către website-ul stelamanda.com, proiectele în care suntem implicați, noutățile în domeniu, precum și informații privind evenimentele organizate. Acest website este public, putând fiind accesat de orice vizitator interesat de activitatea noastră. Prin urmare, putem primi sau colecta informații despre dumneavoastră, chiar dacă între noi nu există nicio relație de natură contractuală.

De asemenea, putem folosi datele personale pe care ni le trimiteți la adresele de contact publicate pe pagina web www.stelamanda.com pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Definiția datelor personale.
   Date personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă .

Website-ul stelamanda.com prelucrează datele personale pe care le colectează cu respectarea principiilor și dispozițiilor conținute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub numele Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră.
   Atunci când vizitați website-ul nostru, nu colectăm informații cu privire la o persoană fizică identificabilă precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc – decât dacă ne contactați utilizând informațiile afișate pe pagina web www.stelamanda.com și ne furnizați date personale prin intermediul formularului de contact.

Colectăm în mod automat anumite date care nu permit identificarea unei persoane fizice precum adresele dinamice sau statice de IP ale dispozitivelor pe care le folosiți, locatia geografica, tipul si versiunea navigatorului (browser-ului), sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagină și căile de navigare ale site-ului furnizorului de servicii de internet, și alte informații  similare pe care le folosim pentru a îmbunătăți atractivitatea website-ului sau pentru a răspunde atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Cum folosim datele personale.
   Pentru a îmbunătăți designul și conținutul website-ului nostru, utilizăm date care nu permit identificarea unei persoane fizice. Atunci când folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice nu putem trage nicio concluzie cu privire la vizitatorii website-ului nostru.

   Datele personale, pe care le colectăm atunci când ne contactați, le folosim doar în scopul pentru care ne-au fost furnizate. Website-ul stelamanda.com nu vă va contacta în alte scopuri, decât dacă solicitați expres acest lucru, și nici nu va divulga, transmite, închiria sau vinde datele dumneavoastră personale unor terți, decât dacă avem consimțământul dumneavoastră în acest scop sau dacă avem obligația legală de a transmite aceste date.

Colectarea de date de către website-uri terțe.
   Website-ul nostru conține link-uri către website-uri ale unor organizații terțe. website-ul www.stelamanda.com nu are niciun control asupra informațiilor colectate de către terți, prin urmare vă recomandăm să consultați politicile sau informările acestora cu privire la confidențialitatea datelor.

   Navigatorul (browser-ul) pe care îl folosiți poate de asemenea colecta anumite informații cu privire la website-urile vizitate pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă recomandăm să consultați politicile privind confidențialitatea datelor ale navigatoarelor utilizate și să ajustați setările privitoare la confidențialitate în funcție de preferințele dumneavoastră.

Cookie-uri.
   Website-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare. Pentru informații detaliate cu privire la politica noastră de cookie-uri, precum și modul în care acestea pot fi dezactivate, vă rugăm să consultați Politica cookie-uri.

Angajamentul nostru față de securitatea datelor.
   
Website-ul www.stelamanda.com a adoptat proceduri și practici care să permită stocarea informațiilor în format electronic sau fizic în mod sigur și care să prevină orice acces, modificare sau transmitere neautorizată de date personale.

   În egală măsură, solicităm terților furnizori de facilități de stocare a datelor să adopte măsurile necesare pentru o securizare adecvată a datelor. Toți partenerii, angajații, furnizorii de servicii care au acces la date și informații cu caracter confidențial au obligația de a respecta confidențialitatea acestora și de a nu divulga aceste date decât dacă există un temei legal în acest scop, care prevalează intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate.

   Dreptul de a obține din partea website-ului www.stelamanda.com o confirmare că se prelucrează sau nu date personale care o privesc.

  1. Dreptul de acces la datele prelucrate de website-ul www.stelamanda.com și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date personale vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale ori restricționarea prelucrării datelor personale referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
  2. Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte care o privesc.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; persoana vizată se opune și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine website-ului www.stelamanda.comîn temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite website-ului www.stelamanda.com să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  6. Dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor personale care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
  7. Dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor personale.
   Datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră vor fi utilizate în scopurile specificate în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În funcție de relațiile pe care le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de ofertare și furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
  2. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind serviciile oferite prin intermediul website-ului.
  3. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa de e-mail și detaliile transmise către subscrisa utilizând formularul de contact. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

Modificări ale Informării privind confidențialitatea datelor.
   Cea mai recentă actualizare a acestei Informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost realizată în luna noiembrie 2020. Website-ul www.stelamanda.com își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate în ceea ce privește modul in care prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a reflecta modificările legislative sau schimbările intervenite în sfera tehnologiei informației.  În cazul oricarei astfel de modificări, vom afișa în aplicație versiunea modificată a Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Forța majoră.
   
Website-ul www.stelamanda.com nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care website-ul stelamanda.com  nu este responsabilă.

Legislație aplicabilă.
   Prin accesarea acestui website, utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

   Daca aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la contact@stelamanda.com cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”

În acest mediu incert se stârnesc multe temeri.
Noi suntem aici pentru a fi alături de oameni.

Contactați-ne acum pentru a programa o ședință online!